outline

van LTGD

LTGD:

 • is gebaseerd op fysieke, mentale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen en adolescenten.
 • verzekert fysieke vaardigheid (competentie in fundamentele motorische vaardigheden en fundamentele turnvaardigheden) waarop excellentie gebouwd kan worden.
 • bouwt fysieke vaardigheid bij alle kinderen vanaf vroege kindertijd tot late adolescentie door kwaliteit te promoten in dagelijkse fysieke activiteiten, o.a. schoolsport en de recreatieve trainingen/lessen op de verenigingen, en is een algemene benadering voor het ontwikkelen van fysieke mogelijkheden binnen de wedstrijdgerichte verenigingstrainingen en topsportprogramma’s.
 • (h)erkent de behoefte om alle wedstrijdturnsters van laag tot hoog niveau te betrekken.
 • verzekert dat optimale training, wedstrijden en herstel programma’s geleverd worden gedurende de hele carrière van de turnster.
 • voorziet in een optimale wedstrijdstructuur in de verschillende stadia van de ontwikkeling van een turnster.
 • heeft een invloed op het hele sport continuüm, inclusief deelnemers, ouders, coaches, scholen, verenigingen, districten en KNGU, Olympische steunpunten, sportwetenschappelijke specialisten, gemeentelijke instellingen.
 • integreert topsport en breedte (wedstrijd)sport.
 • is ‘made in Nederland’ en houdt rekening met internationale ontwikkelingen binnen 8 topturnlanden, onderzoeken, en normatieve (voortschrijdende) gegevens.
 • ondersteunt de doelen van het Nederlandse sportbeleid.
 • levert een bijdrage aan de gezonde levensstijl van de turnsters.